Koncerty

Termín konání: 10.4.2024, 19:00

Místo konání: Kostel u Salvátora, Salvátorská, Praha 1

Antonín Dvořák: Stabat Mater

Zveme Vás na velkolepé Stabat Mater Antonína Dvořáka do pražského Kostela u Salvátora.

Program:

Antonín Dvořák | Stabat Mater pro sóla, sbor a orchestr op. 58 

Účinkující: 

Sólisté 
Canti di Praga
Smíšený sbor Konzervatoře Pardubice
Symfonický orchestr Konzervatoře Pardubice
Jan Svejkovský - dirigent

Vstupenky je možné zakoupit na místě před koncertem nebo online v předprodeji

Smíšený sbor Konzervatoře Pardubice je složen ze studentů 1. – 3. ročníku, kteří nestudují sólový zpěv a nehrají v symfonickém orchestru. Během pětačtyřicetileté existence školy působil při nejrůznějších příležitostech, hlavně v souvislosti s některými významnými projekty. Zakladatelem sboru byl Vlastislav Novák. Od roku 2009 pracoval sbor nepřetržitě pod uměleckým vedením Tomáše Židka a v úzké spolupráci s dirigentským oddělením školy. Často spolupracuje se školním symfonickým orchestrem a dalšími pěveckými sbory regionu. Z nejvýznamnějších počinů uveďme nastudování Smetanovy Prodané nevěsty, Dvořákova Stabat Mater či Mozartova Requiem. V červnu 2018 se s úspěchem zúčastnil festivalu Foersterovy Osenice. V září 2018 převzal vedení tělesa Jan Fajfr, v současné době je sbormistrem Ondřej Mejsnar. 

Symfonický orchestr Konzervatoře Pardubice byl ustaven brzy po vzniku školy. Už od počátku působí jako nedílná součást výuky a studentské praxe, kdy se budoucí profesionálové aktivně seznamují s českou i světovou hudební literaturou. Pravidelně doprovází vynikající studenty a absolventy školy a účastní se mnoha dalších akcí v jejím rámci. Na jeho umělecké činnosti se jako dirigenti podíleli zejména Otakar Tvrdý, Vladimír Kulík nebo Jaroslav Brych. Od roku 1910 stojí v jeho čele Tomáš Židek. Zvláště za jeho vedení se činnost orchestru rozšířila daleko mimo své působiště a výrazně obohacuje kulturní život nejen Pardubic, ale i celého kraje. Ve své historii se orchestr úspěšně zhostil řady vlastních projektů, např. nastudování Smetanova cyklu Má vlast, oper Prodaná nevěsta, Hubička (Smetana), V studni (Blodek), Sestra Angelika (Puccini), Rusalka (Dvořák) Dvořákova Stabat Mater, Šeherezády Rimského-Korsakova, Hindemithových Symfonických metamorfóz a dalších děl. Několikrát se zúčastnil rozhlasové soutěže Concerto Bohemia, v níž se v roce 2014 stal absolutním vítězem. Od roku 2020 spolupracuje s tělesem jako dirigent také Jan Svejkovský.


Publikováno: 20. 2. 2024 Autor: Anna Koláčková Sekce: Koncerty