O nás

O sboru

Komorní pěvecký sbor Canti di Praga má své počátky v roce 1992, kdy pod vedením prof. Jiřího Chvály začínal jako dívčí sbor, složený z absolventek Kühnova dětského sboru. Dnešní Canti di Praga má ve smíšeném obsazení cca 35 členů.

Sbor tradičně provádí českou a cizí sborovou literaturu všech období a capella a mimo jiné i velká oratorní díla. V minulosti spolupracoval např. s komorními orchestry Berg a Virtuosi di Praga, s Českou filharmonií, SOČRem a spolupracuje i se soudobými autory. Žánrovým obohacením bylo v roce 2005 a 2007 účinkování na Žofíně s Pražským filmovým orchestrem v pořadech filmové hudby, kde zazněla hudba z filmů „Star Wars“ a „Polární expres“. Sbor se dále zúčastnil projektu M. Pavlíčka „Symfonické rockování“ s orchestrem Pražské konzervatoře v roce 2012. Dvacet členek sboru vystupovalo mezi lety 2008-2013 v opeře A. Březiny a J. Nekvasila „Zítra se bude…“ na komorní scéně Národního divadla v pražském Kolowratu, po boku S. Červené a J. Mikuška. V letech 2015 a 2016 byl sbor pozván ke spolupráci při uvedení velkolepých audiovizuálních projekcí filmů Titanic a Amadeus, při kterých byly tyto filmy promítány za doprovodu živé hudební produkce.

sbormistr

Jan Svejkovský (*1974)

Absolvent Pražské konzervatoře v oboru hra na housle (1994, P. Kudelásek) a v oboru dirigování pod vedením M. Němcové (1998). Ve studiu dirigování pokračoval na Akademii múzických umění v Praze, kde absolvoval v roce 2003 (prof. Fr. Vajnar, prof. R. Eliška). Tamtéž souběžně vystudoval obor hudební režie (2004 u prof. J. Smolky a prof J. Rybáře). V letech 2008 a 2009 se zúčastnil Mistrovských dirigentských kurzů G. Mahlera v Jihlavě pod vedením P. Vronského a Ch. Olivieri-Munroea. V letech 1992-1999 působil jako asistent sbormistra pražského Hlaholu a v sezóně 1998-1999 byl sbormistrem Městského divadla v Ústí nad Labem. V letech 2002-2005 působil jako sbormistr u Pražského filharmonického sboru. Pracuje také s mladými neprofesionálními hudebníky – vede komorní smíšení sbor Orfej a od roku 2011 působí pedagogicky na Mezinárodní konzervatoři Praha. Smíšení pěvecký sbor Canti di Praga vede od září roku 2014.

repertoár

Sbor Canti di Praga provádí českou a cizí sborovou literaturu a capella i větší oratorní díla (W. A. Mozart: Requiem, Korunovační mše, Te Deum, A.Dvořák: Stabat mater, Mše D dur, P. Eben: Pražské Te Deum, Mariánské nešpory). 

Edvard Grieg: Ave maris stella (2011)